Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

.: Realizacja projektu „Sztuką w bariery” :.

Nasze Stowarzyszenie w 2020 w roku patronowało w realizacji projektu „Sztuką w bariery” realizowanego przez Nieformalną Grupę Działania Kolektyw Społeczno – Obyczajowy wraz z jego pomysłodawczynią Izabelą Piotrowską i przy udziale podopiecznych z Domów J. Korczaka. Po owocnym przebiegu działań, zrodziła się potrzeba spotykania się, nawiązywania nowych relacji i pielęgnowania już powstałych oraz poszerzenia zakresu działań, chęć dotarcia do większej grupy odbiorców i tak narodził się pomysł na Sztuką w Bariery vol. 2. Projekt wzmacnia talenty muzyczne, rytmiczne, liderskie, koleżeńskie, co w rezultacie prowadzi do rozwoju kapitału społecznego, kreatywności, inicjuje nowe znajomości (poszerzając zakres możliwości komunikacyjnych), a także pokazuje przestrzeń i wzmacniania dobre praktyki do realizowania przyszłych inicjatyw. Cieszy nas, że projekt, do realizacji którego jako Stowarzyszenie czynnie się przyczyniliśmy ma swoją kontynuację i tym samym poszerzył swój zakres działania.

W tym roku przedsięwzięcie wspierają: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Olecki Klub Wodny, Fundacja Lega Express.
Więcej informacji na:
FB/SztukaWbariery
dodano: 2021.11.27 20:34:02  ·  autor: M. Dzienisiewicz

.: Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia. :.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia.

Drzwi otwieramy szeroko i zapraszamy do współpracy.

Drodzy Członkowie i Sympatycy "Przypisanych Północy" uprzejmie informuję i zapraszam na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Północy.

Spotkanie odbędzie się:
- 29 czerwca 2021r. - wtorek, godz. 17.30
- w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury Garbate w Olecku, I. piętro, tzw. sala baletowa.


Planowany porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia .
5. Dyskusja dotycząca programu działania Stowarzyszenia.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania finansowego i innych sformułowanych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie.


Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu - Maria Dzienisiewicz Prezes Stowarzyszenia

WAŻNE: Uprzejmie informuję, iż obowiązuje regularna wpłata składki członkowskiej w wysokości 40 zł rocznie. Dane bankowe znajdują się na naszej stronie www.przypisani.org
Konto: Bank Spółdzielczy w Olecku
nr 62 9339 0006 0000 0008 2149 0001
ul. Partyzantów 2, 19-400 Olecko
dodano: 2021.06.24 14:51:57  ·  autor: M. Dzienisiewicz


archiwum

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.000552 sec. © Yuppy

 

Strona główna