Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

.: Domy im. J. Korczaka w pozytywnym rytmie. :.

„Sztuką w bariery” - projekt zainicjowany przez Nieformalną Grupę Działania - Kolektyw społeczno-obyczajowy z Olecka, którego liderką jest Izabela Piotrowska (www.facebook.com/IzabelaPerForm), ma na swoim celu pokazać, że warto się rozwijać i współpracować. NGD- Kolektyw Społeczno –obyczajowy wychodzi na przeciw potrzebom wewnątrz lokalnej społeczności, a swoje główne działania kieruje do dzieci i młodzieży z Domów im. J. Korczaka oraz ich rówieśników z Olecka . W ramach projektu raz w tygodniu odbywają się spotkania rytmiczno - bębniarskie w kręgu, we wspólnie zaaranżowanej przestrzeni lub w plenerze - gdy pogoda bardzo sprzyja i dopisuje - wtedy uczestników można usłyszeć np. na Dzikiej Plaży. Pozytywny wpływ grania na żywym instrumencie jest nieoceniony, a dodatkowo wzmocniony uczestnictwem w grupie stanowi ważny aspekt integrujący, uczy pracy w grupie, dlatego realizatorzy chcą podzielić się i zaprosić do współudziału chętnych rówieśników z miasta (po wcześniejszym zgłoszeniu). O bieżących informacjach można dowiedzieć się ze strony profilowej na Facebooku – Sztuką w bariery.

Przedsięwzięcie wspierają : Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Projekt zrealizowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach FIO.
Zobacz fotografie...
dodano: 2020.07.13 21:04:12  ·  autor: Admin

.: Pasjonat Przypisanych Północy 2019 :.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” oraz Komisja Rewizyjna zapraszają
PT. Pasjonatów Przypisanych Północy oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatów do nagrody honorowej „Pasjonat Przypisanych Północy 2019”. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów wyznaczony został do 07 listopada 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do tegorocznej nagrody można dostarczać na adres:
- pocztą internetową: biuro@przypisani.org,
- tradycyjną pocztą: Stowarzyszenie Kulturalne "Przypisani Północy" 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5 lok.107 ,
- lub osobistego wręczenia pisemnego zgłoszenia członkowi Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- obowiązkowo uzasadnienie kandydatury, maksymalnie format kartki A4,
- można dołączyć dodatkowe materiały przedstawiające kandydata – artykuły, publikacje, zdjęcia itp., dołączone mogą być także kserokopie tych materiałów.

Przypominamy Regulamin Konkursu "Pasjonat Przypisanych Północy":

I. Kandydatami do nagrody mogą być osoby działające na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmujące się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego
w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych.
II. Osoby wchodzące w skład Kapituły nie mogą kandydować do nagrody.
III. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zgłaszania mają: członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Przypisani Północy", osoby nagrodzone honorowym tytułem "Pasjonat Przypisanych Północy" oraz członkowie Kapituły przyznającej nagrodę.
V. Kapitułę powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie żyjącym.
VII. Głosowanie odbywa się według przyjętych przez Kapitułę zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
dodano: 2019.09.17 21:04:32  ·  autor: M. Dzienisiewicz


archiwum

aby sie zalogowac i dodac artykul kliknij obok  ·  dodaj artykul
czas ladowania artykulow: 0.00102 sec. © Yuppy

 

Strona główna