Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzib± w Olecku

Cultural Association Attributed to the North
www.przypisani.org
biuro@przypisani.org
ul. Partyzantów 2 19-400 Olecko
NIP
847-12-64-010 REGON 790175584 KRS 0000016848
Konto: Bank Spółdzielczy w Olecku
nr 62 9339 0006 0000 0008 2149 0001

Jeste¶ go¶ciem.