Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku
 

 Pasjonaci "Przypisanych Północy"Aktualności

Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy"
Cultural Association Attributed to the North
www.przypisani.org  biuro@przypisani.org
ul. Wojska Polskiego 5 lok. 107 19-400 Olecko

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Maria Dzienisiewicz – Prezeska
2. Ewa Obrębowska – Wiceprezeska
3. Dariusz Kruchelski – Wiceprezes
4. Wioletta Żukowska – Skarbniczka
5. Marcin Czekay – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Turowska – Przewodnicząca
2. Wojciech Łukasik – Wiceprzewodniczący
3. Bolesław Słomkowski – Członek Komisji
 


    Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy" zarejestrowano w maju 1995 r. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Bohdan Skrzypczak, dyrektor Oleckiego Centrum Kultury w Olecku, wiceprezesem-Zbigniew Buski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach. Pierwszym zrealizowanym był projekt „Zjawiska kulturowe” - prezentacja teatrów działających poza wielkimi ośrodkami kulturalnymi połączona z trzydniowym seminarium na temat kulturotwórczej roli prowincji.
    Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy" w latach 1995 -1998 wspomagało i uczestniczyło w realizacji i organizacji inicjatyw kulturalnych, takich jak: Przystanek Olecko, Przystanek Gołdap, Suwalskie Eksploracje Teatralne, Jesienne Dni Literatury „Ocaleni przez poezję " w Gołdapi, SZTAMA.
W związku ze zmianą miejsc zamieszkania członków Zarządu zostały w styczniu 1999r. wybrane nowe władze SK „Przypisani Północy". Obecnie Stowarzyszenie liczy około 40 członków.

Cele statutowe:
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, a także społecznych, gospodarczych, naukowych i ekologicznych służących rozwojowi Mazur i Suwalszczyzny,
- tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie, upowszechnianie i promocję zjawisk wartościowych dla Mazur i Suwalszczyzny,
- kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy”:
1. Zbigniew Buski
2. Jerzy Nazaruk
3. Wanda Wróbel-Remstedt
4. Barbara Kott
5. Bohdan Skrzypczak

Obecni na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w dniu 08 listopada 1994 roku
1. Bohdan Skrzypczak – Olecko
2. Zbigniew Buski – Suwałki
3. Franciszek Rodek – Giżycko
4. Jurata Kordowska – Puńsk
5. Zbigniew Sawicki – Sejny
6. Józef Murawski – Szypliszki
7. Berta Trusiewicz – Węgielsztyn
8. Wacław Klejmont – Olecko 
9. Anna Kisiel – Olecko
10. Olga Karandziej – Olecko
11. Elżbieta Lenczyk – Giżycko
12. Wojciech Marek Darski – Giżycko
13. Zbigniew Malinowski – Olecko
14. Jerzy Andrzej Nazaruk – Sejny
15. Marek Borawski – Świętajno
16. Dariusz Josiewicz – Olecko
17. Krzysztof Fidler – Olecko
18. Janusz Pawłowski – Olecko
19. Zbigniew Burba – Olecko
20. Wacław Kasprzyk – Wierzbowo
21. Teresa Walicka – Olecko
22. Zbigniew Mieruński – Gołdap
23. Bożena Wysoka-Nowicka – Ełk
24. Barbara Kott – Ełk
25. Wanda Wróbel-Remstedt – Suwałki
26. Jarosław Bańkowski – Olecko
27. Zbigniew Terepko – Olecko
28. Marek Gałązka - Olecko
 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja:  17 września 2019  w@m