Przypisani Północy
Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

HistoriaAktualności

Pasjonaci "Przypisanych Północy"


2015 - Wojciech Marek Darski
Wojciech Marek Darski – poeta, prozaik, publicysta, autor przewodników turystycznych. Urodził się w 1958 r. w Giżycku, w mieście, z którym pozostaje w twórczej i pełnej pasji relacji. Jako dziennikarz debiutował w suwalskich „Krajobrazach” w latach osiemdziesiątych. Współpracował też z „Gazetą Współczesną” i „Radarem”, „Gazetą Giżycką”, „Kurierem Podlaskim”, „Gazetą Wyborczą”, Radiem Białystok i telewizją, magazynem „Ratusz” oraz pismem „Warsaw Voice”. W 1997 r. został dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1979-1983 był członkiem gołdapskiej grupy twórczej „Dom Marka”, w 1983 r. założycielem interdyscyplinarnej Grupy Twórczej SDS. Jest również współzałożycielem giżyckiego Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska", które istnieje od początków lat 90-tych. Związany ze środowiskiem olsztyńskiej Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Autor kilkunastu pozycji książkowych (m.in.: „Mała Antologia Mazurska”, „My, Krzyżaki”. „Goniąc kormorany”, „Pocztówki z Mazur”). Swoje utwory publikował w antologiach, prasie krajowej i zagranicznej. Jego wiersze tłumaczono m.in. na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, litewski, serbsko-chorwacki i macedoński.
Wojciech Marek Darski to z pewnością niestrudzony popularyzator Mazur. W swoich publikacjach przybliża ich skomplikowaną historię, zaprasza do wędrówki po tej wyjątkowej krainie, fascynuje ciekawostkami i wyobraźnią, przetwarza zapomnienie na poezję oraz prozę. Wrażliwość poetyckiego spojrzenia Wojciecha Marka Darskiego, ciekawość, niezmienne zamiłowanie do Mazur oraz całokształt pracy wykonanej na rzecz utrwalenia historii są niezaprzeczalnie wielkim atutem.

2014 - Barbara Grąziewicz–Chludzińska
Barbara Grąziewicz–Chludzińska - współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy organizacji warsztatów dla Ekspertów Organizacji Pozarządowych o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. B. Grąziewicz–Chludzińska od kilku lat zajmuje się Polakami z Kazachstanu, osiedlonymi w Obwodzie Kaliningradzkim. Patronuje również kilkunastu pracowniom rękodzielniczym propagującym tradycyjne zawody. Barbarę Grąziewicz–Chludzińską wielokrotnie wyróżniano i nagradzano za jej działalność i osiągnięcia. Otrzymała między innymi Nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
Ta „Kobieta Sukcesu roku 2002” całe swoje życie zawodowe i społeczne związała z mazurską krainą, szczególnie z ziemią węgorzewską. Z niesłabnącym optymizmem podejmuje szereg działań i inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Mazur. Właśnie dlatego Kapituła Nagrody Honorowej postanowiła wyróżnić ją z grona nominowanych. Zobacz więcej fotografii

2013 - Wojciech Łukowski
„Pasjonat Przypisanych Północy 2013” - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, politolog, urodzony w Giżycku, współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska, obecnie związany pracą naukową z Warszawą, ale na uwagę zasługuje fakt, że Mazury nigdy nie były dla niego obojętne i wciąż objęte są przez niego szczególnym zainteresowaniem. Być może jak nikt inny z wielu osób działających w naszym regionie potrafi łączyć mazurskie miasta i ludzi, poszerzać horyzonty.

Na honorowy tytuł Pasjonata Przypisanych Północy zasługuje przez fakt swojej wieloletniej pracy na rzecz Mazur, na rzecz pamięci o przeszłości i naszego odnajdywania się w teraźniejszości. Z dużą przenikliwością potrafi przyjrzeć się nam, tutaj mieszkającym. Jest niewątpliwie wielką osobowością Mazur. Zobacz więcej fotografii

2012 - Mirosław Słapik
Mirosława Słapika łączą z Północą konkretne wydarzenia, ludzie, podróże i powroty. Tworzy rzeczywistość oraz dialoguje z zastaną. Jest obecny w pruskiej przeszłości jak i polskiej teraźniejszości, łączy światy równoległością. Filozoficznie rozważa egzystencję, stereotypy, historię. Nie pozostaje obojętny. Wciąż twórczy, dociekliwy, próbuje zrozumieć siebie i innych, także tych, których już nie ma. Za wytrwałość, ciągłą chęć stawiania pytań, brak obojętności, niegasnący zapał i ciekawość świata oraz twórcze bycie...Zobacz więcej fotografii

2011 - Ewa Kozłowska
30 września 2011 roku Kapituła konkursu Pasjonat Przypisanych Północy, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w składzie:
Maria W. Dzienisiewicz, Ryszard Demby, Zbigniew Fałtynowicz, Andrzej Kamiński, Marek Gałązka, Dariusz Morsztyn, Józef Kunicki, Roman Karsztun, Marek Borawski, Marek Nowicki, Zbigniew Terepko, Wojciech Łukasik, Andrzej Cieśluk, Jerzy Weiss przyznała honorowy tytuł Pasjonatki Przypisanych Północy 2011 Pani Ewie Kozłowskiej.
Honorowy tytuł przyznany został za niezwykłość spojrzenia twórczego, za konsekwencję i głęboki humanizm, za dociekliwość artystyczną.
Kapituła szczególnie pragnie wyróżnić mistrzowski warsztat oraz umiejętność włączania do artystycznych idei osób różnych opcji, poglądów i profesji.
Artystka przez swoje dokonania dokumentuje i codzienność i niecodzienność świata. Zainteresowania twórcze Pani Ewy Kozłowskiej zdają się być nieograniczone...
Zobacz więcej fotografii

2010 - Dariusz Morsztyn
Honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” 2010 przyznano Biegnącemu Wilkowi - Panu Dariuszowi Morsztynowi:
- za wieloletnie propagowanie w życiu zasad Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu,
- za aktywne szerzenie zasad zdrowego, harmonijnego życia w zgodzie z naturą,
- za promowanie Dzikich Mazur we wszystkich formach swej działałności,
- za postawę człowieka niezłomnego, twórcy Republiki Ściborskiej,
- wybitnego maszera, zdobywcy i odkrywcy, przyjaciela ludzi i zwierząt - „naszych braci mniejszych”.
          Zobacz więcej fotografii

2009 - Marek Gałązka
2 października 2009 roku powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy” przyznała honorową nagrodę - Markowi Gałązce.
„Jaka epoka, jaki wiek
Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień
I jaka godzina
Kończy się
A jaka zaczyna
Marku Gałązko!
Włóczęgo!
Niespokojny Duchu!
Dzięki Tobie trafiliśmy na Wrzosowisko.....
Wrzosowisko Poezji, Teatru, Muzyki, Śpiewu.
Mieliśmy szczęście odnaleźć z Tobą Północny Przystanek
piękny, przepiękny wręcz...
DZIĘKUJEMY!”

30 października 2009 r. w sali Hotelu Colosseum w obecności ponad 100 zaproszonych gości została odczytana przez Józefa Krajewskiego laudacja na cześć Marka Gałązki, a Wojciech Kot wręczył tegorocznemu Pasjonatowi symboliczną statuetkę „Białą Lokomotywę”. Gratulacje i życzenia składali między innymi Starosta Olecki Stanisław Ramotowski oraz Burmistrz Olecka Wacław Olszewski. Zobacz więcej fotografii

2008 - Andrzej Kamiński
25 września 2008r. powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Kapituła Konkursu Pasjonat "Przypisanych Północy" - wybrała spośród 11 nominowanych do Nagrody - osobę szczególnie wyróżniającą się pasją działania na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie sportu. W wyniku tajnego głosowania Kapituła przyznała honorowy tytuł  - Andrzejowi Kamińskiemu.
Za styl tworzenia wydarzeń sportowych, które w mistrzowski sposób, łączą wizje i ludzi wokół zasady fair play, - za talent godzenia ognia z wodą, dzięki czemu powstawały obiekty sportowe i rosły drzewa, - za nie podążającą za głośną chwałą wieloletnią pracę, która otworzyła oleckie korty, boiska i sale amatorom i zawodowcom różnych dyscyplin sportowych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła 24 października 2008 r. w „Hotelu Olecko". Prezentacji laureata dokonała Maria Wanda Dzienisiewicz - Prezes Stowarzyszenia. Uroczystość uświetnił koncert pt. „Północny Spleen" wykonany przez Marka Gałązkę oraz muzyków Mariusza Kawalca i Krzysztofa Stachurę.

2007 - Adam Andryszczyk
18 lipca 2007 roku decyzją Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” przyznano Tytuł „Pasjonat Przypisanych Północy” 2007 Panu Adamowi Andryszczykowi:
- za niespokojne i artystyczne grzebanie w ludzkich duszach i wskrzeszanie w nich prawdziwych pasji,
- zatrzymywanie historii najnowszej poprzez "Archiwistów Północy", a także twórczość własną.
Nagrodę uroczyście wręczono w kawiarni ARTS 14 września 2007r. Wśród wielu przyjaciół, zaproszonych gości z bliska i odległych miast, a nawet krajów uhonorowano Adama nie tylko dyplomem, ale oryginalnym wykutym z żelaza pogrzebaczem i bukiecikiem pachnącego groszku.

2006 - Wojciech Kot
15 lipca 2006 roku decyzją Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” przyznano Tytuł „Pasjonat Przypisanych Północy” 2006 Panu Wojciechowi Kotowi:
- za otwarty umysł i serce,
- za wieloletni mecenat nad różnorakimi inicjatywami kulturalnymi, dzięki którym zachowana zostanie pamięć o ludziach i rzeczach niezwykłych,
- za wspieranie sportowych pasji i działań o charakterze społecznym,
- za niepowtarzalny styl i klasę w kontaktach międzyludzkich.
Wręczenie Nagrody miało miejsce podczas 13. „Przystanku Olecko” – 24 lipca (poniedziałek) 2006r. o godzinie 21.00. Uroczystość odbyła się na Polanie nad Jeziorem Oleckie Wielkie przy Wszechnicy Mazurskiej podczas koncertu „Kraina Jaskrawości”.

2005 - Józef Krajewski
14 lipca 2004 roku Kapituła przyznała Tytuł honorowy Pasjonata „Przypisanych Północy” Panu Józefowi Krajewskiemu – Rektorowi Wszechnicy Mazurskiej:
- za odwagę i pasję w tworzeniu pierwszej wyższej uczelni na Mazurach,
- umiejętność godzenia życiowych zakrętów z poszanowaniem wartości wyższych,
- znaczący wkład w budowanie nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa,
- rozsławianie ziemi Oleckiej oraz trwałą zmianę wizerunku miasta Olecka.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas 12. Przystanku Olecko – 28 lipca (czwartek) 2005 r. o godz. 21.30 na Polanie nad Jeziorem Oleckie Wielkie podczas koncertu w „Dniu Burmistrza”.

2004 - Ryszard Demby
14 lipca 2004 roku Kapituła przyznała Tytuł honorowy Pasjonata „Przypisanych Północy” Panu Ryszardowi Demby
- za pasję wnikliwego badania i przekazywania historii Ziemi Oleckiej kolejnym pokoleniom,
- za interesujący głos w sprawie dziejów naszego regionu,
- za bezinteresowne przywiązanie do grodu nad Legą.
Wręczenie nagrody odbyło się podczas 11. Przystanku Olecko – 24 lipca (sobota) 2004 r. o godz. 20.30 przed koncertem „Wszystko jest poezja”.

2003 - Katarzyna i Zygmunt Waraksowie
11 lipca 2003 roku Kapituła przyznała Tytuł honorowy Pasjonatów „Przypisanych Północy” Państwu Katarzynie i Zygmuntowi Waraksom:
„Dwojgu ludzieńkom, co jak jeden mąż, pełni pasji trwają i tworzą w swoim niepowtarzalnym wiatraku na mazursko – garbatej ziemi.”
Wręczenie nagrody odbyło się podczas 10. Przystanku Olecko – 26 lipca 2003 r. o godz. 21.30 podczas koncertu na scenie „Pod dębami”.
 

2002 - - Władysław Żurowski
Decyzją Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 19 lipca 2002 roku przyznana została honorowa Nagroda Pasjonata „Przypisanych Północy” Panu Władysławowi Żurowskiemu za:
- pasję krzewienia wśród dzieci i młodzieży harcerskich idei i wartości braterstwa, służenia innym ludziom,
- popularyzowanie i rozwijanie sportu, kultury fizycznej i turystyki,
- rozsławianie Olecka poprzez tworzenie zimowych, baśniowych pejzaży lodowiska „Bajka”,
- wieloletnią pracę prawdziwego „lodomistrza”,
- utrwalanie w swoich wspomnieniach historii ostatniego półwiecza Ziemi Oleckiej.
Uroczyste wręczenie Nagrody miało miejsce podczas 9. Przystanku Olecko” 26 lipca (piątek) o godz. 22.00 w amfiteatrze nad Jeziorem Oleckie Wielkie przed koncertem „Ogród Wiszący – Pieśniarze Świata”.
Zobacz stronę WWW: www.olecko.info/zurowski

2001 - Marian Ratasiewicz
13 lipca 2001 roku Kapituła przyznała Tytuł honorowy Pasjonata „Przypisanych Północy” Panu Mieczysławowi Marianowi Ratasiewiczowi za osobne pogłębianie i przybliżanie pogranicza suwalsko-mazurskiego oraz wyjątkową pasję przekazywania wiedzy pokoleniom.
Wręczenie nagrody odbyło się podczas 8. Przystanku Olecko – 25 lipca (środa) 2001 r. o godz. 22.00 podczas koncertu Lubelskiej Federacji Bardów.
 

2000 - Zbigniew Fałtynowicz
W 2000 roku Kapituła przyznała Tytuł honorowy Pasjonata „Przypisanych Północy” Panu Zbigniewowi Fałtynowiczowi za archiwizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, zatrzymywanie na kartach książek ludzi i ich historii ważnych dla Mazur i Suwalszczyzny. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Przystanku Olecko na "Scenie pod Dębami".

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja:  14 lutego 2017  w@m